ÖTA Yönetimi

ÖTA NEDİR?

ÖTA, Ömrünü Tamamlamış Araç, tanımlamasının baş harflerinden oluşan kısaltılmış ifadesidir. Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelikte yer alan Tehlikeli ve Tehlikesiz atıkları içeren ekonomik ömrünü tamamlamış araçları ifade etmektedir.

 

Projenin Amacı

-Ömrünü tamamlamış araçların (ÖHD) ilgili mevzuat kapsamında sökülüp ayrıştırılması ve tekrar kullanılabilir parçaların tüketime kazandırılması ile ülke ekonomisine katkıda bulunmak.

 

Tedarik edilen parçaları geri dönüştürmek ve hammadde olarak yeniden kullanımını sağlamak.

Araçlardan kaynaklanan atık oluşumunu en aza indirerek çevre ve insan sağlığını korumak

 

Çalışma Prensipleri

-Geri dönüşüm sürecinde çevreyi kirliliğinin önlenmesi Hurda/ELV‘lerdan kaynaklanan atık miktarının azaltılması,

-Hurda/ELV araçların yedek parçalarının öncelikli olarak kullanılması

-Yeniden kullanıma uygun olmayan parçaların geri dönüştürülmesi

 

Operasyon Süreci

 • -Araç teslim yeri seçilir
 • -Araca ait kayıtlarda haciz, rehin, tedbir gibi şerhlerin bulunmadığına dair trafik tescil kuruluşlarından alınmış belge temin edilir
 • -Trafikten çekilmiş araçlar hariç, geçmişten kalan herhangi bir ceza veya vergi borcu bulunmadığına dair ilişik kesme vergisi temin edilir
 • -Temin edilen belgeler araç ile birlikte ÖTA teslim yerine getirilir Trafik tescil işlemleri takip edilir

   

 • -Araç, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının EÇBS sistemine kayıt edilir ve işlemlere başlanır

   

 • -Trafik tescil işlemleri takip edilir

   

 • -Elde edilen atık bilgileri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sistemine kayıt edilerek işlemler tamamlanır

   

 

OPERASYON KAPSAMI

ARINDIRMA

Tesisimizde hurdaya ayrılan araçların; yağ, antifriz, pil ve akümülatör gibi parçalarının arındırma işlemleri çevreye zarar vermeyecek şekilde yapılır

 

 • Araç teslim yeri seçilir
 • -Sıvı ve/veya sıvılaştırılmış yakıt
 • -Motor yağı
 • -Transmisyon yağı
 • -Şanzıman yağı
 • -Hidrolik yağı
 • -Sıvılaştırılmış gaz tankları
 • -Yağ filtreleri
 • -Tehlikeli maddeler içeren antifriz sıvıları
 • -Pil ve akümülatörler
 • -Fren ve klima sıvıları
 • -Soğutma sıvıları

 

Ömrünü Tamamlamış Araç (ÖTA): 

Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelikte yer alan Tehlikeli ve Tehlikesiz atıkları içeren ekonomik ömrünü tamamlamış araçları ifade etmektedir.

 

Mevzuat kapsamındaki araçlar: 

 

 • M1:  Sürücü dışında en fazla 8 kişilik oturma yeri olan, yolcu taşımaya yönelik motorlu araçları, 
 • N1:  Azami ağırlığı 3500 kilogramı aşmayan motorlu yük taşıma araçları,

 

ÖTA Mevzuatı (Yönetmeliği ) Nedir?

ÖTA Yönetmeliği, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından yürütülen Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında 30 Aralık 2009 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmış ve 1 Ocak 2011 tarihi ile uygulanmaya başlamış yönetmeliktir.

 

ÖTA ile İlgili Uygulamaların Amacı

Çevre ve İnsan Sağlığının korunması için araçlardan kaynaklanan atıkların oluşumunu en aza indirmek, temin edilen parçaların yeniden kullanım ve hammadde olarak geri dönüşümünü gerçekleştirerek Ülke Ekonomisine kazandırmak.

 

ÖTA Süreci Nasıl işler

 • Teslim yeri seçilir.
 • Araca ait kayıtlarda haciz, rehin, tedbir gibi şerhlerin bulunmadığına dair trafik tescil kuruluşlarından alınmış belge temin edilir.
 • Trafikten çekilmiş araçlar hariç, ilgili vergi dairesinden alınmış, motorlu araçlar vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezası, trafik idari para cezası, geçiş ücreti ve idari para cezası borcu bulunmadığına dair ilişik kesme belgesi temin edilir.
 • Temin edilen belgeler ile birlikte ÖTA teslim yerine getirilir.
 • Araç Çevre ve Şehircilik Bakanlığının EÇBS sistemine kayıt edilerek işlemler başlatılır,
 • Trafik tescil işlemleri takip edilir.
 • Sonrasında elde edilen atık bilgileri Bakanlık sitemine kayıt edilerek işlemler tamamlanmış olur.

ÖTA (Ömrünü Tamamlamış Araç) YASAL MEVZUAT ( İlgili Mevzuat ve Yönetmeliklere aşağıda bulunan linkler vasıtası ile ulaşabilirsiniz )

 

2872 Sayılı Çevre Kanunu,

ATIKLARIN KARAYOLUNDA TAŞINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ,

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 30.12.2009 tarih ve 27448 sayılı “Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik”,

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 06.07.2011 tarih ve 27986 sayılı “Ömrünü Tamamlamış Araçların Depolaması, Arındırılması, Sökümü ve İşlenmesine İlişkin Teknik Usuller Tebliğ “,

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı “Atık Yönetimi Yönetmeliği“

 

Veri Bazlı Detay

Şirketimizin faaliyete başladığı 2012 yılından bugüne kadar 1.694 adet araç ÖTA mevzuatı kapsamında hurdaya ayrılmıştır. 

 

Mevzuat kapsamında hurdaya ayrılan araçlardan 45.377 adet orijinal sökme parça elde edilip tüketicinin hizmetine sunulmuştur.

 

Elde edilen parçaların orijinal değer karşılığı yaklaşık 15.000.000 TL civarındadır. Dolayısıyla oluşturulan bu yeniden kullanım imkanı ile çok ciddi bir ekonomik tasarruf sağlanmıştır.

ÖTA Yönetimi