Araç Değer Kaybı Projesi

Samsun Barosu Başkanlığı tarafından 12 Kasım 2016 tarihinde Samsun Yeni Adliye Sarayı Konferans Salonu’nda düzenlenen “Trafik Sigortasında Güncel Uygulamalar ve Hukuki Sorunlar, Trafik Sigortası Kapsamında Araç Değer Kaybı, Sigorta Hukuku’nda Tahkim” konulu seminer düzenlenmiştir. 

Seminere, Recep Yücel (sigorta Eksperi – Hukukçu), Kayhan ANARAL (Sigorta Eksperi – Adli Bilirkişi), Talat HALİMOĞLU (Sigorta Eksperi) ve Cesar Grup adına Ümit Yavuz (Yazılım Uzmanı ) konuşmacı olarak katılmışlardır. 

Cesar Grup adına katılan Ümit Yavuz, Cesar Grup Şirketlerin yeni projesi olan “Araç Değer Kaybı” sistemi hakkında katılımcılara detaylı bir sunum gerçekleştirmiştir. 

Araç Değer Kaybı projesi; araç sahiplerinin kaza sonrası meydana gelen değer kaybının tespiti için, bu konuda kanunen yetkili eksperlerden alınacak eksper raporu ile sigorta şirketine müracaat ederek, değer kaybının tazmin edilmesi sürecidir. 

Araç Değer Kaybı Projesi